Van der Krabben
Pensioenen Hypotheken
Wie zijn wij

Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV is een onafhankelijk advieskantoor, wij zijn gespecialiseerd op de vakgebieden pensioen- en hypotheekadvies. Deze keuze van specialisatie komt voort uit onze visie dat deze twee, pensioen- en hypotheekadvies, onlosmakelijk aan elkaar zijn verbonden. 

Sinds de oprichting in 2006 richt Van der Krabben zich primair op samenwerking met en ondersteuning van het professionele intermediair op pensioen- en hypotheekgebied.

Deze samenwerking bestaat enerzijds uit het invullen van een capaciteitsvraagstuk en anderzijds uit het volledige beheer van de pensioen- c.q. hypotheekportefeuille en alle daar uit voortkomende werkzaamheden.